Lyst til å spille i korps?

Lyst til å spille i korps?

Publisert av Ingar Kulbrandstad den 31.03.22.
Bruk påmeldingsfunksjonen til høyre for innmelding. Vi har fortsatt ledige plasser til deg som ønsker å spille et instrument i korps

Hvorfor korps?

Musikk er et fenomen som stimulerer hjernens evne til logisk tenkning, resonnement og kreativitet. Hendene, halsen og munnen opptar mesteparten av hjernens kontrollkapasitet. Oppøving av ferdigheter på instrumenter utvikler derfor store deler av hjernens styringspotensial.

Forskning viser at regelmessig, systematisk øving på et musikkinstrument øker oppfatningsevnen gjennom både synet og hørselen, samtidig som konsentrasjon og koordinasjon forbedres vesentlig. Dette har en stor overføringsverdi i forhold til andre fag og aktiviteter, særlig lesing, skriving og matematikk.


Myter om korps

 Det er en myte at man selv må beherske noter og spille et instrument for at egne barn skal ha glede av å være med i korpset. Dette er ikke riktig. I korpset får medlemmene gruppeundervisning og gjennom kulturskolens undervisning læres notelære. Våre dirigenter bistår alltid med tilpasning av notene til den enkeltes nivå ved behov.
Det er også en myte om at det er mye dugnader for foreldre med barn i korps. Det er ikke riktig, men alle aktiviteter for barn og ungdommer er avhengig av foreldreinnsats, enten som trener for lokalt fotballag eller som kakebaker til arrangementer. I Sjetne skolekorps har vi satt dette i system som er både overkommelig og forutsigbart og som ikke krever ukentlige eller månedlige bidrag.
Det er slitsomt med 17-mai i korps. Det er ikke riktig. Dette er en festdag for alle, også de som spiller i korps, og vi har gode tradisjoner for å ivareta våre medlemmer på en god måte denne dagen

Om Sjetne skolekorps

Sjetne skolekorps ble stiftet i 1972 og har medlemmer fra Sjetnemarka og Kroppanmarka. Vi har baser på både Sjetne skole og Okstad skole. I 2012 utvidet vi aktivitetene og opprettet drilltropp.

Korpset representerer en aktiv livsnerve som miljøskaper for barn og unge i Sjetnemarka og Kroppanmarka som har interesse for musikk og drill, og vi har gjennom tiden fostret flotte ungdommer som har valgt en videre karriere innen musikk etter at de har gått av for alderen.

Våre faste aktiviteter gjennom året i tillegg til de trasidsjonelle markeringene 1. og 17. mai er konserter og deltar i ulike korpsarrangementer og konkurranser gjennom hele året. Hver høst har vi en øvingshelg sammen med overnatting og sosialt. Annenhvert år arrangerer vi egen korpsfestival (ArtiSpæll) med mange tilreisende korps. Dette ble sist arrangert i 2019, men på grunn av korona har dette ikke blitt arrangert. Vi vil heller ikke arrangere dette i 2023. De årene vi ikke arrangerer festivaler reiser vi selv på korpstur. Korpsets egne unger og ungdommer er også bidragsytere til et godt sosialt miljø hvor korpsets eget juniorsyte med ungdommene i spissen arrangerer sosiale aktiviteter for medlemmene.

 

Hvor og når?

Sjetne skolekorps har fast øving på tirsdager på Sjetne skole for musikere og Okstad skole for drillere. Styret vil i samråd med ungdommene lage en plan for framtidige øvinger og arrangementer slik at vi fortsatt skal ha tilknytning på begge skolene.

 
Utvikling i Sjetne skolekorps

Korpsets aktiviteter følge skolekalenderen. Alle som starter er rekrutt fra innmelding fram til første øving på høsten. Deretter er det aspirant- junior- og til slutt hovedkorps eller hoveddrill. Normalt følger alle tidsplanen som angitt nedenfor:

Aspirantkorps/Aspirantdrill   -        1 år/2 år

Juniorkorps/Juniordrill         -        2 år/3 år

 

Pris

Vi har en sosial profil med søskenmoderasjoner og moderat egenbetaling ved deltagelse på større arrangementer. Vårt inntektsbringende arbeid gjennomføres gjennom å arrangere korpsfestivalen ArtiSpæll annenhver år i tillegg til 17. mai-arrangementet i Sjetnemarka og flaskeinnsamlinger 3-4 ganger årlig.

Dette arbeidet gjør at vi kan ansette de beste dirigentene og instruktørene. Det første halve året som medlem er det ingen plikt for foreldre til å bidra i inntektsbringende arbeid.

Semester kontingenten inkluderer uniform og gruppeøving med alle aspiranter.

I tillegg må alle musikk medlemmer ha individuell notelære i regi av kulturskolen eller hos privatlærer - dette må den enkelte søke om og betale.

Ta kontakt med styret for bistand.

 

 Informasjonskanaler

Det er enkelt å komme i dialog med styret og dirigenter/instruktører i det daglige.

Det er alltid en representant fra styret tilstede på øvingsdager og arrangementer.

Korpsets hjemmeside sjetneskolekorps.no er alltid oppdatert.

Vi har en lukket Facebookgruppe for intern informasjon og egen Facebookside.

Aktivitetskalenderen finnes i egen app som gjør det enkelt å orientere seg.