Korpsfestival i Sjetnemarka går mange år tilbake i tid, og den første Sjetnefestivalen ble arrangert i forbindelse med korpsets 10 -årsjubileum i 1982.

Neste festival ble arrangert ved korpsets 20-årsjubileum i 1992, og siden da har vi hatt festival  annenhvert år. Fra 1996 fikk festivalen navnet ArtiSpæll, og har hatt dette navnet siden. Fra 2005 har vi hatt egne tema for festivalene våre. 

Oversikt over tidligere festivaler og temaer for disse:

2019 - Eventyr
2017 - Hiv Notan
2015 - Film
2013 - Rock
2011 - Fantasiinstrument
2009 - Ville Westen
2007 - Sirkus
2005 - Gumboot
2002
2000
1998
1996 - Her ble begrepet Artii-Spæll brukt for første gang.
1994
1992 - 20 års jubileumsfestival
1982 - 10 års jubileums festival