ASPIRANTKORPS 
Det første året i korpset er du Aspirant.
Aspiranter i Sjetne Skolekorps har gruppeøvinger 1 dag i uken. 45 minutter
Alle aspiranter skal i tillegg ha undervisning på sitt instrument på Trondheim kulturskole.

Det er det viktig å ha det gøy i korpset, og for at alle skal ha det like morsomt er det greit med noen enkle regler som gjelder for alle

 • Møt opp minst 5 minutter før treningen starter slik at du er klar presis når det starter.
 • Ha alltid med vannflaske med vann.
 • Bruk av mobiltelefon under øving er ikke tillatt. Hvis mobilen skal være med skal den ligge avskrudd/lydløs i sekk/lomme.
 • Leker og kosedyr lar man ligge hjemme og skal ikke være med på øving.
 • Ta alltid med godt humør og vær snill mot hverandre :-)
 • Vær stille når dirigenten snakker og følg med på beskjeder som blir gitt
 • Instrument skal ikke ligge på gulvet, men legges i kassene når disse ikke er i bruk.

 

Gi beskjed god tid i forveien dersom du er syk eller forhindret fra å delta på øving. Denne beskjeden skal til dirigenten direkte.


JUNIORKORPS 
Det andre året i korpset er du Junior 1. junior 2 er du tredje året i korpset og varigheten varierer etter hyppigheten på hospitering med hovedkorpset, musikalsk utvikling og vilje til å øve på egenhånd. Overgang fra Junior 2 til hovedkorps besluttes av dirigenten. 

Juniorer i Sjetne skolekorps har gruppeøving en dag i uken
Junior2 hospiterer inn i hovedkorpset slik at overgangen fra junior til hovedkorps ikke blir så stor.

 • Møt opp minst 5 minutter før treningen starter slik at du er klar presis når det starter.
 • Ha alltid med vannflaske med vann.
 • Bruk av mobiltelefon under øving er ikke tillatt. Hvis mobilen skal være med skal den ligge avskrudd/lydløs i sekk/lomme.
 • Leker og kosedyr lar man ligge hjemme og skal ikke være med på øving.
 • Ta alltid med godt humør og vær snill mot hverandre :-)
 • Vær stille når dirigenten snakker og følg med på beskjeder som blir gitt
 • Instrument skal ikke ligge på gulvet, men legges i kassene når disse ikke er i bruk.

 

Gi beskjed god tid i forveien dersom du er syk eller forhindret fra å delta på øving. Denne beskjeden skal til dirigenten direkte.


 

HOVEDKORPS

For at hvert med­lem i korp­set skal opp­leve musi­kalsk utvik­ling og mod­ning vil de musi­kalske utford­rin­gene utvikle seg i takt med erfa­ring. Det tar nor­malt 3-4 år fra opp­start i korp­set til du er full­ver­dig med­lem i hoved­korp­set.

Husk at dirigenten skal ha beskjed dersom du ikke kan komme på øvelse.

Regler - Hovedkorps
vedtatt på korpsøving 31.01.12

 1. Kun prate når dirigenten gir lov.
 2. Slutt å spille når dirigenten slår av.
 3. Ikke spille mens beskjeder blir gitt.
 4. Ikke løpe eller kaste ting i salen.
 5. Dirigenten bestemmer, reaksjon når noen ikke følger reglene.
 6. Vi er her for å spille. Ikke: lese, tegne, spille spill, hekle, prate.
 7. Gå på do i pausen!
 8. Spise mindre søtsaker i pausen. Du skal sitte rolig etter pausen.

Medlemmer i både drill- og musikkdivisjonen må påregne å velge aktiviteter i forbindelse med kolliderende arrangementer, seminarer, opptredener og trening.