Ideen om et skolekorps i Sjetnemarka ble først diskutert på et av de første foreldrerådsmøtene ved Sjetne skole i september 1971. Entusiasmen var stor og 70 barn meldte seg på til det første blokkfløytekurset våren 1972.

Det var så mange barn at det ble opptaksprøve for å bli med i korpset.

Den 3. Mai 1972 ble korpsets første årsmøte holdt og Sjetne skolekorps ble stiftet. Korpsets første samspill var 27. oktober 1972 og den 17. mai 1973 stilte korpset i nye uniformer og spilte i sitt første 17-mai tog i Sjetnemarka. Oppmøte var kl. 06.15 med spilling i gatene. Denne tradisjonen er fortsatt høyst levende og et viktig innslag på nasjonaldagen.

De første uniformene, grønne jakker og bukser med gul stripe og røde skjorter, ble sydd av mødrene og den første fanen korpsets farger var på plass til nasjonaldagen i 1978.

 I 2012 ble korpsets tilbud utvidet til også å gjelde drill, og den første drilltroppen ble etablert.

Dagens blå uniformer ble tatt i bruk til korpsets 20 års jubileum, og dette året gikk også den første Sjetnefestivalen ArtiSpæll av stabelen.

Sjetnefestivalen ArtiSpæll er en uavhengig tradisjonell korpsfestival med utradisjonelle elementer og hvor målet med festivalen var å gi korpsmedlemmer en festivalopplevelse til inspirasjon slik at de kunne reise hjem med fornyet korpsentusiasme. Festivalen har også vært Sjetne skolekorps sin viktigste inntekstskilde, og som har gjort at korpset har vært i stand til å ansette dyktige dirigenter og instruktører gjennom tidene.

Etter første festivalen i 1992 har festivalen vært arrangert omtrentlig hvert andre år. Fra 2005 har festivalene hatt sitt eget spesielle tema som har dannet rammene for festivalhelga, og fra 2013 er festivalene også utvidet til å ha et eget tilbud for drilltropper.

ArtiSpæll arrangeres på nytt i 2019 som den 15. i rekken. Denne gangen er det "Eventyr" som blir tema.
Tidligere års tema for festivalen har vært:

2017    Hiv Notan!

2015    Film

2013    Rock (Ready to rock you!)

2011    Fantasiinstrment

2009    Ville Westen

2007    Sirkus

2005    Gumboot

Sjetne skolekorps har i dag medlemmer fra både Sjetne skole og Okstad skole. Korpset representerer en aktiv livsnerve som miljøskaper for barn og unge i Sjetnemarka og Kroppanmarka som har interesse for musikk og drill, og bidrar aktivt i nærmiljøet til å skape liv og røre med ulike aktiviteter. Korpset har også gjennom tiden fostret flotte ungdommer som har valgt en videre karriere innen musikk etter at de har gått av for alderen.

I tillegg til korpsets tradisjonsrike festival hvert annet år har korpset lange tradisjoner for korpsturer med deltagelse på festivaler innenlands og i utlandet. I tillegg har korpset organisert og arrangert turer med helt eget opplegg.

Den aller første korpsturen gikk til Stokkøya og det var stor stas for medlemmer og reiseledere. Og mange av korpsmedlemmene hadde aldri vært hjemmefra før.

Senere har det blitt turer både til Gøteborg, Paris, Oslo, Lillehammer, Østersund og de siste turene har korpset deltatt på internasjonale korpsfestivaler på Bornholm i Danmark og Scarborough i England.

Av andre faste poster gjennom året er den tradisjonelle markeringen av 1. Mai i regi av Sjetne arbeiderlag, fast medlem i grendas 17. Mai komitè sammen med idrettslag, pikekor og FAU ved Sjetene skole, julekonsert og den tradisjonelle juletrefesten for barn i Sjetnemarka og Kroppanmarka 5. Juledag. I tillegg arrangerer korpset konserter og deltar i ulike korpsarrangementer og konkurranser gjennom året.

Sjetne skolekorps har helt siden oppstarten hatt en viss sosial profil med søskenmoderasjoner og moderat egenbetaling ved deltagelse på store arrangementer. Av inntektsbringende arbeid er det korpsfestivalen ArtiSpæll som er den viktigste i tillegg til flaskeinnsamling 2-3 ganger årlig. Kommer et  korpsmedlem på døra di, ønsk de velkommen.Du kan møte en representant fra styret hver tirsdag fra kl.17:40 -20.15 på Okstad skole.Årsmø­tet er korp­sets øver­ste organ.Årsmøte vel­ger Hoved­styre som står for korp­sets dag­lige drift. Med­lem­mene vel­ger et eget styre gjen­nom Junior­sty­ret, som har møte­rett i hoved­sty­ret
og en aktiv rolle i sam­hand­ling mel­lom diri­gent, hoved­sty­ret og medlemmene.

Korp­sets øvrige drift og økonomi er i stor grad basert på egen­inn­sats gjen­nom dugnadsarbeid. Korp­set har ansatt diri­genter og instruktører og har arbeids­gi­ver­an­svar med det dette måtte inn­e­bære av økono­miske for­plik­tel­ser og kunst­ne­riske goder.