Ved behov for fritak fra skole for deltakelse på korpsets arrangementer kan du laste ned skjema for utfylling her.