KRAV TIL POLITIATTEST

Korpsledere, dirigenter, instruktører og andre som har ansvar for barn og unge i korps, må legge fram politiattest.

Norges Musikkorps Forbund innførte krav om politiattest 1. oktober 2009. NMF har samarbeidet tett med både Norges Idrettsforbund og andre organisasjoner i Frivillighet Norge som har innført krav om politiattest. Målsettingen med ordningen er å ivareta sikkerheten til mindreårige og mennesker med utviklingshemming, samtidig som korpsene ikke nedlesses av for mye papirarbeid. I tillegg er det vært viktig å påse at tillitsvalgte føler at deres personvern er godt ivaretatt.

Klikk her for skjema og annen info

Fyll ut skjema, lever det til leder som signerer det og du får det i retur slik at det kan sendes til politiet.
Når du får det tilbake trenger du kun å vise skjemaet til et styremedlem som vil notere at du har vist skjemaet.