Pris

Alle medlemmer i Sjetne skolekorps betaler medlemskontingent. 

For musikere er uniform inkludert i kontingenten. Instrumentleie kommer i tillegg.
For drillere er drillstav og uniform inkludert i kontingenten.

Årskontingenten faktureres to ganger årlig og det gis 50 % søskenmoderasjon.

Ved deltagelse i konkurranser hvor det kreves kjøp av individuell instruksjon, koreografi og antrekk ut over korpsets uniform dekkes dette av det enkelte medlem.
Individuell notelære i regi av kulturskolen eller hos privatlærer betales fullt ut av den enkelte.
 
Følgende medlemsstater er fastsatt for sesongen 2018/2019
Årskontingent musikk

Aspirantkorps 3.024,-
Juniorkorps, Junior 1 3.024,-
Juniorkorps, Junior 2 3.780,-
Hovedkorps 3.780,-  
Instrumentleie   450,-

Årskontingent drill

Aspirantdrill 2.561,-
Juniordrill 3.415,-
Hoveddrill 3.415,-