Alle medlemmer i Sjetne skolekorps betaler medlemskontingent. 

For musikere er uniform inkludert i kontingenten. Instrumentleie kommer i tillegg.
For drillere er drillstav og uniform inkludert i kontingenten.

Årskontingenten faktureres to ganger årlig og det gis 50 % søskenmoderasjon.

Ved deltagelse i konkurranser hvor det kreves kjøp av individuell instruksjon, koreografi og antrekk ut over korpsets uniform dekkes dette av det enkelte medlem.
Individuell notelære i regi av kulturskolen eller hos privatlærer betales fullt ut av den enkelte.
 
Årskontingent:

Musikere kr 3.780,-
Drillere  kr 3.415,-
Instrumentleie kr 450,- 

Differensiering av medlemskontingent for musikanter:
❖ Hovedkorps betaler full kontingent.
❖ Junior 2 betaler full kontingent
❖ Junior 1 betaler betaler 80 % medlemskontingent (3024,- per år)
❖ Aspiranter betaler 50 % medlemskontingent (1890,- per år).  

Differensiering av medlemskontingent for drillere:
❖ Hoveddriller betaler full medlemskontingent.
❖ Juniordriller betaler full medlemskontingent.
❖ Aspirantdriller betaler 50% medlemskontingent første år, deretter 75 % medlemskontingent påfølgende år (1708,- / 2561,- per år)