Tilsynsvakt under korpsøvelse

Tilsynsvakt under korpsøvelse

Publisert av Ingar Kulbrandstad den 31.10.22.

Hei korpsforeldre!

I høst starter vi med rullerende tilsynsvakt under korpsøvelsene. Dette gjøres hovedsakelig for at foreldregruppa skal bli kjent med musikantene, men også for å lette arbeidsbyrden til styret.

Tilsynsvaktene vil være på tirsdager, Sjetne skole, fra kl. 17.00-20.15.

Arbeidsoppgaver for tilsynsvakt:

  • Være til stede for musikantene
  • Bistå dirigentene med rigg av utstyr ved behov
  • Passe på at musikantene setter ut og på plass stolene før/etter øving
  • Passe på at uvedkommende ikke oppholder seg i bygget

Dirigentene låser opp bygget. Det vil henges opp kontaktliste til foreldre i korpsrommet. Dersom du ikke har mulighet til å stille på vakta di, er du ansvarlig for å bytte innbyrdes med andre foreldre. Endringer i vaktliste meldes til styret på styret@sjetneskolekorps.no

Du finner liste over tilsynsvaktene i perioden september 2022- februar 2023 under.

Med vennlig hilsen styret