Turkomité og organisering av korpsturer

Korpsturer er en viktig del av det å være med i Sjetne skolekorps. På korpsturer deltar vi på festivaler sammen med andre korps eller organiserer selv turer for faglige opplevelser sammen i korpsfellesskapet.

Sjetne skolekorps reiser på korpsturer annenhvert år. Annenhver tur er langtur (ca 1 uke) og annenhver tur er korttur (langhelg).
Det er turkomiteen som organiserer og legger til rette for korpsturer.
Turkomiteen rapporterer direkte til korpsets styre, og må fremme forslag til tur og finansiering for årsmøtet i forkant av turene.
Medlemmene skal høres ved utvelgelse av turmål. 


Påmelding og deltagelse

Alle medlemmer kan melde seg på korprsturer.
Ved påmelding betales en påmeldingsavgift fastsatt av turkomiteen. Ved senere avmelding refunderes ikke denne, men går til dekning av reservasjoner for turen.
Egenbetaling for korpsturen må være fullt ut betalt før avreise.
Ved begrensede antall plasser og påmelding er større enn kapasitet legges ansiennitet til grunn

Reiseledere
Foresatte som ønsker å stille som reiseledere må melde dette til turkomiteen. Turkomiteen velger ut reiseledere med bakgrunn i sammensetningen av påmeldte medlemmer. Ingen foresatte får være reiseledere for egne barn.
Medlemmer som har særskilte behov skal også ivaretas. Dersom foresatte må gjøre dette skal kostnader søkt dekket av offentlige støtteordninger. Foresatte må selv gjøre dette.
Korpset dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste når foresatte er reiseledere. Reiseledere har ingen egenbetaling for turen.
Alle reiseledere må forevise gyldig politiattest.

Turkomiteen i Sjetne skolekorps
Turkomiteen sitter så lenge de selv ønsker dette. Dersom et medlem ønsker å trekke seg er man selv ansvarlig for å finne en erstatter.
Medlemmene skal alltid være representert i komiteen med et medlem som de velger selv.
Elin S. Tørstad
Marie Sund-Gorseth
Hanne Aas (representant fra juniorstyret)