Januar 2020


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
30
31
Aspirantdrill

Aspirantøvelse

Hovedkorpsøvelse

Juniorøving
1
2
3
4
5
6
7
Aspirantdrill

Aspirantøvelse

Styrevakt Tore

Hovedkorpsøvelse

Juniorøving
8
9
10
11
12
13
14
Aspirantøvelse

Styrevakt Jacqueline

Juniorøving

Hovedkorpsøvelse

Aspirantdrill
15
16
17
Hoveddrill

Juniordrill
18
19
20
21
Aspirantøvelse

Juniorøving

Styrevakt Trine

Hovedkorpsøvelse

Aspirantdrill
22
23
24
Hoveddrill

Juniordrill
25
Ekstraøving drill

Ekstraøving i forkant av TM musikk
26
Ekstraøving i forkant av TM musikk (Hovedkorps)
27
28
Aspirantøvelse

Juniorøving

Styrevakt Øyvind

Hovedkorpsøvelse

Styremøter

Aspirantdrill
29
30
31
Hoveddrill

Juniordrill
1
Ekstraøving drill

Ekstraøving og generalprøve i forkant av TM musikk
2
Trøndersk mesterskap for skolekorps 2020

Juniorøving – 31. desember 2019

Tid: 17:00 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Junior 1, Avdeling: Junior 2
Sted: Sjetne skole

Hovedkorpsøvelse – 31. desember 2019

Tid: 17:00 – 19:15
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Sjetne skole

Aspirantøvelse – 31. desember 2019

Tid: 16:15 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Sjetne skole

Aspirantdrill – 31. desember 2019

Tid: 16:00 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantdrill
Sted: Sjetne skole

Juniorøving – 07. januar 2020

Tid: 17:00 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Junior 1, Avdeling: Junior 2
Sted: Sjetne skole

Hovedkorpsøvelse – 07. januar 2020

Tid: 17:00 – 19:15
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Sjetne skole

Styrevakt Tore – 07. januar 2020

Tid: 16:40 – 19:20
Sted: Sjetne skole

Aspirantøvelse – 07. januar 2020

Tid: 16:15 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Sjetne skole

Aspirantdrill – 07. januar 2020

Tid: 16:00 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantdrill
Sted: Sjetne skole

Aspirantdrill – 14. januar 2020

Tid: 18:00 – 19:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantdrill
Sted: Sjetne skole

Hovedkorpsøvelse – 14. januar 2020

Tid: 17:00 – 19:15
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Sjetne skole

Juniorøving – 14. januar 2020

Tid: 16:45 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Junior 1, Avdeling: Junior 2
Sted: Sjetne skole

Styrevakt Jacqueline – 14. januar 2020

Tid: 16:40 – 19:20
Sted: Sjetne skole

Aspirantøvelse – 14. januar 2020

Tid: 16:15 – 17:15
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Sjetne skole

Juniordrill – 17. januar 2020

Tid: 16:30 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Juniordrill
Sted: Nidaros Idrettsungdomsskole

Hoveddrill – 17. januar 2020

Tid: 15:00 – 16:30
Deltakere: Avdeling: Hoveddrill
Sted: Nidaros Idrettsungdomsskole

Aspirantdrill – 21. januar 2020

Tid: 18:00 – 19:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantdrill
Sted: Sjetne skole

Hovedkorpsøvelse – 21. januar 2020

Tid: 17:00 – 19:15
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Sjetne skole

Styrevakt Trine – 21. januar 2020

Tid: 16:40 – 19:20
Sted: Sjetne skole

Juniorøving – 21. januar 2020

Tid: 16:30 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Junior 1, Avdeling: Junior 2
Sted: Sjetne skole

Aspirantøvelse – 21. januar 2020

Tid: 16:30 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Sjetne skole

Juniordrill – 24. januar 2020

Tid: 16:30 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Juniordrill
Sted: Nidaros Idrettsungdomsskole

Hoveddrill – 24. januar 2020

Tid: 15:00 – 16:30
Deltakere: Avdeling: Hoveddrill
Sted: Nidaros Idrettsungdomsskole

Ekstraøving i forkant av TM musikk – 25. januar 2020

Tid: 09:00 – 15:00
Sted: Sjetne skole
Beskrivelse: <div class="swDetailsViewRow"> <div class="swDetailsViewColumn swDetailsViewColumnWide" data-swdisplaycolumn="0"> <div id="Main_detail_ctl12" class="swDetailsViewField" data-swfieldid="389" data-swdatafield="CalendarEventName"> <div class="DetailsView-DataFieldWide"> <section class="DetailsView-DataField-ContentMultiline" style="white-space: normal;"> <p>Gjelder alle musikker. (Hoved/junior/aspirant)<br></p><p>Styrevakt: Jørn<br></p><p>Foreldrebidrag: <br></p><p>Alle må spise frokost før oppstart, ta med matpakke ved behov, drikkeflaske, noter og instrument.</p><p>Korpset stiller med frukt i pausen</p> </section> </div> </div> </div> </div>

Ekstraøving drill – 25. januar 2020

Tid: 08:00 – 17:00
Sted: Husebyhallen
Beskrivelse: <p>Hoveddrill: kl. 09-16</p><p>Juniordrill: kl. 16-18</p>

Ekstraøving i forkant av TM musikk (Hovedkorps) – 26. januar 2020

Tid: 09:00 – 14:00
Sted: Sjetne skole
Beskrivelse: <div class="swDetailsViewRow"> <div class="swDetailsViewColumn swDetailsViewColumnWide" data-swdisplaycolumn="0"> <div id="Main_detail_ctl12" class="swDetailsViewField" data-swfieldid="389" data-swdatafield="CalendarEventName"> <div class="DetailsView-DataFieldWide"> <section class="DetailsView-DataField-ContentMultiline" style="white-space: normal;"> <div class="swDetailsViewRow"> <div class="swDetailsViewColumn swDetailsViewColumnWide" data-swdisplaycolumn="0"> <div id="Main_detail_ctl12" class="swDetailsViewField" data-swfieldid="389" data-swdatafield="CalendarEventName"> <div class="DetailsView-DataFieldWide"> <section class="DetailsView-DataField-ContentMultiline" style="white-space: normal;"> <p>Gjelder hovedkorpset<br></p><p>Styrevakt: Jørn<br></p><p>Foreldrebidrag: <br></p><p>Alle må spise frokost før oppstart, ta med matpakke ved behov, drikkeflaske, noter og instrument.</p><p>Korpset stiller med frukt i pausen</p> </section> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div>

Aspirantdrill – 28. januar 2020

Tid: 18:00 – 19:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantdrill
Sted: Sjetne skole

Styremøter – 28. januar 2020

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Sjetne skole

Hovedkorpsøvelse – 28. januar 2020

Tid: 17:00 – 19:15
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Sjetne skole

Styrevakt Øyvind – 28. januar 2020

Tid: 16:40 – 19:20
Sted: Sjetne skole

Juniorøving – 28. januar 2020

Tid: 16:30 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Junior 1, Avdeling: Junior 2
Sted: Sjetne skole

Aspirantøvelse – 28. januar 2020

Tid: 16:30 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Sjetne skole

Juniordrill – 31. januar 2020

Tid: 16:30 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Juniordrill
Sted: Nidaros Idrettsungdomsskole

Hoveddrill – 31. januar 2020

Tid: 15:00 – 16:30
Deltakere: Avdeling: Hoveddrill
Sted: Nidaros Idrettsungdomsskole

Ekstraøving og generalprøve i forkant av TM musikk – 01. februar 2020

Tid: 12:00 – 13:30
Sted: Sjetne skole
Beskrivelse: <div class="swDetailsViewRow"> <div class="swDetailsViewColumn swDetailsViewColumnWide" data-swdisplaycolumn="0"> <div id="Main_detail_ctl12" class="swDetailsViewField" data-swfieldid="389" data-swdatafield="CalendarEventName"> <div class="DetailsView-DataFieldWide"> <section class="DetailsView-DataField-ContentMultiline" style="white-space: normal;"> <p>Gjelder alle som spiller</p><p>Åpen general prøve fra 13:30 for grenda. Gratis inngang.<br></p><p>NB! Det er viktig at alle møter denne dagen!!</p><p>Styrevakt: Jørn<br></p><p>Foreldrebidrag: <br></p><p>Alle må spise frokost før oppstart, ta med matpakke ved behov, drikkeflaske, noter og instrument.</p> </section> </div> </div> </div> </div>

Ekstraøving drill – 01. februar 2020

Tid: 08:00 – 15:30
Sted: Luftkrigsskolen
Beskrivelse: <p>Hoveddrill kl. 13-1630</p><p>Juniordrill kl. 09-1230</p>

Trøndersk mesterskap for skolekorps 2020 – 02. februar 2020

Tid: 10:30 – 19:30
Sted: Olavshallen